Edzéstervezés

Edzéstervezés weblapra vágott 3A futók felkészülésének irányítása táblázatos formában megosztott napi bontású edzésterv segítségével, 4 hetes ciklusokban történik. Az előirányzott edzések mellett az elvégzett edzésmunka naplózása és monitorozása is táblázatosan valósul meg. Emailben való kommunikációra folyamatosan lehetőség van az esetlegesen szükséges módosítások megtétele vagy a felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. Az edzésmunka irányításának megkezdése előtt mindenképpen előzetes konzultáció (személyes vagy emailben történő) szükséges, ahol az egészségügyi anamnézist, a testalkati paramétereket, az edzettségi szintet és az eddigi tudásszintet felmérve meghatározzuk a rövid, közép és hosszú távon elérendő célokat (időeredmény, edzettségi szint elérése stb.).

Az edzések egyénre szabásában, a terhelés intenzitásának optimalizálásában az élettani és antropometriai értékek, valamint az előzetes empirikus edzéstapasztalatok mellett a pulzuskontroll is szerepet játszhat. Általánosságban elmondható, hogy tempóorientált  és pulzuskontrollált edzéstervek vegyes alkalmazására törekszünk, de ez az adott sportoló egyéni tudásszintjétől és lehetőségeitől is függ.

Az intenzitási szintek meghatározásához nem feltétlenül támaszkodunk terhelésdiagnosztikai laborban bemért paraméterekre. Az első egy-két hónap edzésmonitorozási tapasztalata, a mért szívverés értékek, valamint a tempóadatok alapján fokról-fokra letisztulnak a különböző képességek fejleszthetőségének körvonalai. Természetesen nagyon hasznos információ lehet a terheléses tesztek során megállapított laktátküszöbhöz és anaerob átmenethez tartozó pulzusérték, valamint  maximális pulzus, azonban az ezekhez az értékekhez közismerten köthető képességek (állóképesség, gyorsasági állóképesség, illetve gyorsaság) fejleszthetőségének tartományai az elvégzett edzések számával arányosan egyre pontosabban beállíthatók. A szívfrekvencia variancia (HRV), az ébredési pulzus, a maximális oxigénfelvétel (VO2 max.) és a pulzusmegnyugvási idő mérése pedig a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható GPS-es pulzusmérős órában már elérhető funkciók.

Az edzéstervezési irányelvek mellett a számtalan amatőr- és versenyszintű futóval folytatott beszélgetésünk konzekvenciái is azt a tanulságot hordozzák, hogy az edzésmunka mennyiségi-minőségi paramétereinek túl magas szintje – mind kampányszerűen folytatva, mind állandó jelleggel fenntartva – túledzettséghez vagy sérüléshez vezet. A sérülések rehabilitációja sokkal több időbe, energiába, pénzbe kerül, mint amivel az erőn felüli felkészülésből származó gyors eredmények okozta öröm kecsegtet. Tapasztalataink birtokában olyan fokozatos, ésszerű, de mindenképpen célorientált felkészüléstervezésre törekszünk, ahol a hosszú időn keresztül fenntartható fejlődés és a sérülések elkerülése az elsődleges.